නිෂ්පාදන

නිෂ්පාදන සංදර්ශකය

අපි ගැන

අපි ගැන

  • සීමාසහිත බීජිං රයිසන් බියුටි ටෙක්නොලොජි සමාගම.

    සීමාසහිත බීජිං රයිසන් බියුටි ටෙක්නොලොජි සමාගම 2009 දී ආරම්භ කරන ලද්දේ චීනයේ අගනුවර වන බීජිං හි ය. රයිසන් බියුටි යනු චීනයේ නිෂ්පාදිත ප්‍රමුඛ වෛද්‍ය හා සෞන්දර්යාත්මක උපකරණවලින් එකක් වන අතර වෛද්‍ය හා සෞන්දර්යාත්මක උපකරණ සැලසුම් කිරීම හා නිෂ්පාදනය කිරීම පිළිබඳ වසර 10 කට වැඩි පළපුරුද්දක් ඇත.

අයදුම්පත්

කර්මාන්ත නඩුව

පුවත්

ප්‍රවෘත්ති මධ්‍යස්ථානය